Narlıkuyu (Silifke)Narlıkuyu'nun doğusundan 9 m derinliğe inildiğinde dip yapısı kum ve kayalık olan yüksekliği 3 m uzunluğu 5 m olan Fok Mağarası görülebilir. Burada denize tatlı su karıştığından soğuk bir su ile karşılaşılır. Önemli Not: Can ve mal güvenliğiniz için gerekli izinleri ve güvenlik tedbirlerini almadan dalış yapmayınız. Üç tarafı denizlerle çevrili Ülkemizin deniz altında bulunan kültür ve tabiat varlıklarının korunması, tarihi eser kaçakçılığına engel olunması ve sualtı dalış faaliyetlerinin mevzuatlara uygun yürütülmesini sağlamak amacıyla, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından dalıcılar ile dalış organizasyonu yapan dalış merkezlerinin, denizlerde yürüttükleri faaliyetler sırasında, yasaklanan bölgelerde dalış yapanların dalışlarına engel olunmakta, dalışa yasak bölgede dalış yapan kişiler hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında yasal/cezai işlemler uygulanmaktadır. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 35 inci maddesi gereğince, Sualtında Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlıkları ile ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca tespit edilen ve 24 Eylül 2001 Tarihli 24533 Sayılı Resmi Gazete ’de Yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile koordinat listeleri ve alanları belirtilen bölgelerde, bilimsel çalışmalar dışında her türlü dalış yasaktır. Dalışa Yasak Sahalar dışında yapılan sportif amaçlı dalışlar için dalış teknelerinde; Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenmiş “Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet İzin Belgesi” kontrolü yapılmakta, belgesi olmayan veya belgesi olup da yasak alanlarda faaliyet gösteren dalış kulüp/kuruluş ve kişilerin dalışları engellenerek, bu kulüp/ kuruluş ve kişiler hakkında tutulan tutanaklar Kültür ve Turizm İl Müdürlüklerine gönderilmektedir. Dalış Teknelerinde; Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından düzenlenmiş “Dalış Merkezi Yetki Belgesi” kontrolü yapılarak, belgesi olmayan dalış kuruluşlarının dalışları engellenmekte ve tutulan tutanaklar Türkiye Sualtı Sporları Federasyonuna gönderilmektedir. Dalış Kuruluşlarının, Dalış tarihini ve dalış yapacakları bölgenin yerini, hava şartlarının uygun olmaması durumunda olası değişik yerini, yetkili birimlere (Sahil Güvenlik, yoksa Emniyet ve Jandarma Birimlerine) bildirip bildirmediği kontrol edilmekte, gerekli bildirimleri yapmadan dalış yaptıran dalış kuruluşlarının dalışları engellenmektedir. Dalışa yasak sahalar ile ilgili bilgiler Sahil Güvenlik Komutanlığının www.sgk.tsk.tr web sayfasında yayımlar linkinde yer almaktadır.

GALERİ