SİZİ ARAYALIM

Bilgilendirme yazısını okudum. İzin Veriyorum.

Form İletiliyor...

Form iletimi sırasında hata oluştu.

Form İletildi

Bilgilendirme

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında The Menord Hotel San. ve Tic. Ltd. Şti. iştirakleri ve ticari iş ortakları kanalıyla iletilecek her türlü ticari elektronik iletiye (Çağrı Merkezi, Elektronik Posta, SMS ve MMS) açıkça muvafakat ederim. Ticari elektronik iletinin içeriğinin ve gönderiye ilişkin diğer kayıtların gerektiğinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na sunulmak üzere kayıt altına alınarak saklanacaktır. Şahsım adına açılan bu kaydın mersin@themonardhotel.com adresine atacağım elektronik posta ile kaldırılacağını kabul ve taahhüt ederim.