SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

Otelimizde doğal kaynakların tasarruflu kullanımının ve bu kaynakların etkin bir şekilde yönetilmesinin ve bunların turizm içinde sürdürülebilirliğinin çok önemli olduğuna inanmaktayız.

Bu amaçla uygulamalarının benimsenmesi için sürekli iyileştirmeyi yönlendiren uzun vadeli bir sürdürülebilirlik yönetim sistemi kurulmuştur.

SYS kapsamında yürürlükte bulunan tüm çevre kanunları, tüzükleri ve düzenlemelerine uymaktayız.

Amacımız yüksek kalitede hizmet, ekonomik büyüme, çevre koruma, toplumsal katılım ve tabii ki, istihdam vasıtasıyla fayda sağlamaktır.

Doğal enerji kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak, enerji kayıplarının azaltılması ve verimliliğin arttırılması için iyileştirici düzenlemeler yapmak hedeflerimiz arasındadır.

Tüm ekip çalışanları ile ortaya çıkacak kriz ve riskleri önlemek amacıyla bu politika oluşturulmuştur.